Categories
Без категория

Национална дигитална библиотека

В началото на 90-те години на миналия век стартира в САЩ проект за Национална дигитална библиотека (National Digital Library), иницииран и разгърнат от Библиотеката на Конгреса на САЩ. През 1997 г. е публикуван Стратегически план за развитие на Библиотеката на Конгреса, съставна част от който е проекта „Национална дигитална библиотека”, преобразуван през 1998 г. в единна междуведомствена програма „Инициатива за изграждане на дигитални библиотеки” (Digital Libraries Initiative – DLI). Първият етап на този проект се реализира като обезпечаване на отдалечен достъп до мултимедийните фондове в нея и други фондохранилища в страната. В своето изказване д-р Джеймс Билингтон, Директор на Библиотеката на Конгреса отбелязва: “Конгресът одобрява разработването на програмата „Национална дигитална библиотека” за широката публика на основата на партньорство между частния сектор и държавата: в резултат, на което бе създаден фонд с висококачествени материали в електронна форма, представляващи ядрото на най-интересните и най-ценните в образователно отношение документи от колекцията на Библиотеката на Конгреса. Училищата, библиотеките, бизнес сектора и цели семейства ще имат на място достъп до важни исторически материали”. Участниците в този проект са шест университета в САЩ. Основна задача е да се обхванат различни по характер източници – текст, графика и дизайн, фактографски данни, визуални изображения, звук, говор, видеоклипове. Дигитализираните информационни ресурси стават компоненти на единна дигитална библиотека, въпреки че се намират на отдалечени географски места. Съхранени в цифров вид и чрез свързване на обектите в мрежа те се предоставят на потребители в цял свят.

В рамките на програмата „Паметта на Америка” се осигурява свободен достъп до документални паметници на американската нация – писмени, звукозаписи, картини, видеозаписи, карти и нотни издания. Това е електронен архив на историята на Америка. Представените тук документи от колекциите на Конгресната библиотека и други организации описват исторически събития, известни личности, паметни места и идеи, заложени в основата на американското общество. Тези материали служат за образователни и просветителски цели. „Паметта на Америка” и за напред ще се попълва с документи с историческо съдържание, изпълнявайки тази неотменна част от мисията на Конгресната библиотека „за събиране и съхранение на уникални колекции от документи от различни отрасли на знанието за бъдещите поколения. Сайтът на проекта „Паметта на Америка” се поддържа от Конгресната библиотека и се явява портал към колекциите в режим онлайн, съдържащ над 7 млн. документа .