Categories
Без категория

Регистрация на фирма

Административните процедури по отношение на регистрация на фирма пред 4-5-6 години бяха значително улеснени и бяха намелени трудностите, с които новостартиращите бизнеси се сблъскват още от началото. Все пак те отнемат още от малкото време, с които новите мениджъри на новостартиращите компании разполагат и вместо за бизнес те минават много време за административните процедури. Извършването на определена стопанска дейност изисква най-напред регистрация на фирма за да се избегнат трудностите в работата и огромните глоби, с които може да се сблъскате поради незаконната работа. В днешно време когато капиталът за регистрация на фирма е само 2 лева и таксите за регистрация не са така високи не си струва да рискувате и да работите извън закона за 200-300 лева. Все пак не си заслужва и да губите от Вашето ценно време за неща които са свързани с дълго чакане и „бумащина“ с попълване на много докуманти. Тези неща ще Ви бъдат максимално улеснени и ще Ви бъдат спестени всички трудности във връзка с регистрацията на собствен бизнес ако изберете специализирана компания за тази дейност като Емпреси ЕОО. Така Вие ще бъдете облекчени от тези неприятни и скучни дейности и ще можете да се посвещавате с пълна сила на Вашата дейност т.е. на дейността, която извършва Вашият бизнес както и всички неща които са неразделна част от работата на една компания като маркетинг стратегия и стратегия за управление на човешките ресурси, както и проучване на конкурентните фирми. Освен регистрацията на бизнес специализираните компании като Емпреси ЕОО предлага и различни услуги по отношение на промени във Вашта компания, които се налагат в процеса на работа. Тези промени са необходими винаги когато правим промяна в седалищаето и адреса на комапнията, както и промени свързани с дейността т.е. предмета на дейност, както и увеличаване или намаляване на капитала на дружеството.

Не се впускайте в неща което не ви е познато сами, не допускайте случайности и се обърнете към специалисти за регистрация на Вашата компания.