Categories
Без категория

Счетоводни къщи София

Счетоводните къщи извършват най-различни счетоводни услуги, които са необходими за нормалното функциониране на Вашата компания. Обикновено се предлага пълно ТРЗ, счетоводно и данъчно обслужване на базата на абонаментни договори за текущо обслужване сключени между счетоводната къща и клиента т.е. Вашата компания.

И в счетоводни къщи София както в повечето счетоводни къщи се предлагат пълни счетоводни усуги, които тук са в пълно съответствие спрямо нуждите на клиентите. Тук се предлага високо специализирана услуга на данъчна защита в процесите на различно данъчно производство пред институции като НАП и НОИ. Изготвят се най-различни възражения и жалби срещу издадени ревизионни доклади или актове.

В счетоводни къщи София на най-виско професионално ниво се предлагат както оперативно счетоводство, така и текущо и годишно приключване, но и специфично годишно приключване.

Най-добрият избор за Вас и Вашата компания е счетоводни къщи София защото тук ще получите адекватно обслужване с най-виско качество и професионализъм, на конкурентни цени от високо квалифициран и опитен персонал.

Във Финансово счетоводна къща „Proxima-accounting” клиента винаги е на първо място и обслужването е съгласно нужди на Вашата компания. Ние знаем, че всички 5 минути са занчайни за Вас и за Вашата компания затова разполагаме с всички необходими услуги на едно място.

Съветваме Ви да бъдете претпазливи при избирането на счетоводна къща, която да извършва необходимите услуги за Вашата фирма. В последните години не рядко се забелязват случаи на неоторизирани издаване на фактури и редица други нарушения от несъвестни счетоводни къщи. Обикновено счетоводството разполага пълномошно за определни действия във вързка с дейността на фирмата, които не рядко се случва да бъдат злоупотребени във Ваша вреда. Така на пример много комапнии са озоваха задължняли с ДДС пред държавата в голями размери по 100 000, 200 000 лева, порати тези неоторизиранао издадени фактури. Също така много счетоводители са прехвърляли пари към блиски до тях компании, а фирмите фалираха поради тези причини.