Categories
Без категория

Технически мерки за осигуряване на асансьорната безопасност

В добавка към качествен асансьорен сервиз, осъществяван от отговарящи на европейските стандарти асансьорни техници, за безопасността на асансьорите допринасят и редица технически защитни средства.

Средствата за асансьорна за безопасност са от няколко категории – за следене на скоростта на движение, за контрол на натоварването, за гарантиране на безопасно затваряне и отваряне на вратите, за аварийно осветление и свръзка.

Бързината на движение на асансьора се следи от система за аварийно спиране, която спира кабината при превишаване на максималната допустима скорост за движение. Спирането може да бъде плавно или рязко, като последното е недпоходящо за асансьори, достигащи високи скорости на движение, поради опасността от нараняване на пътниците или повреждане на асансьорните системи. Плавните спирачни механизми са заклинващи устройства, които сработват при надвишаване на допустимата максимална скорост (особено при спускане), и осигуряват постепенно и безопасно спиране на асансьорната кабина.

Най-надеждната защита срещу претоварване на асансьорите, освен добросъвестната експлоатация в съответствие с указаната им товарноносимост, са системите против претоварване, които не позволяват асансьора да тръгне със свръхтовар, като при отчитането на такъв може да подадат звуков или визуален сигнал за претоварване.

Ключов елемент от безопасността на асаньора е вратата на асансьорната кабина. Тя предпазва пътниците чрез механизъм, който възпрепятства тръгването на асаньора докато вратата е отворена и съществува възможност от нараняване на пътници или повреда на багаж, които не се намират изцяло в кабината. Съществуват и начини (примерно чрез фотоклетки или т. нар. безопасни краища) да се предотврати пълното затваряне на автоматичните врати докато между крилата им се намират пътници или предмети. Системите за нивелация, които при спиране подравняват пода на кабината с етажната площадка, за да осигурят удобно и безопасно преминаване между кабината и етажа дори за трудноподвижни граждани, са особено важни за асансьори ползвани от инвалиди и възрастни граждани.

Аварийната свръзка между пътниците и техниците от асансьорния сервиз, както и осветлението в кабината, се обезпечават от системи, които е препоръчително да позволяват комуникация с денонищен център за асансьорен сервиз (в случай че сигналите, подавани в сградата не бъдат чути), и да осигуряват автономно осветление за поне 3 часа.