Categories
Без категория

Ефективна ли е интернет рекламата по време на криза?

„В момент на криза трябва да се харчи за привличане на нови клиенти!”. Сигурно често сте попадали на подобни сентенции за успешен бизнес. Както винаги родната действителност е много  по-различна и за съжаление голям брой от представителите на средния и малък бизнес в България разбраха смисъла на това изречение „по трудния начин”. Кризата освен всичко […]

Categories
Без категория

Септичните ями и как те замърсяват околната среда

Подземните води представляват съществена част от оттока на водите в България като през сезона на маловодие са главен източник на подхранване на речната мрежа. Количеството им е около една трета от общо водовземаните води. По произход, физико-химични свойства и цели, за които се използват подземните води в България се делят на три основни вида – […]