Categories
Без категория

Фумигацията е задължителна при транспортиране на хранителни продукти

Днес голям процент от световната търговия със стоки, суровини и зърнени храни се осъществява чрез корабоплаването. С помощта на големи търговски кораби се пренасят значителни количества храни, суровини и стоки. Не по-малък е делът и на железопътния транспорт. При него стоките и суровините се транспортират посредством вагони и контейнери. При транспортиране на стоки и суровини […]

Categories
Без категория

Зъбните имплантати са хит в съвременната дентална медицина

Зъбите са много важен фактор за доброто здравословно състояние на човек. За съжаление, проблемите със зъбите доста често се подценяват.  Затова е  важно хората да имат изградена много добра здравна култура. От състоянието на зъбите зависи здравословното хранене, както и доброто храносмилане. Нелекуваните зъби могат да засегнат различни органи в човешкия организъм като мозък, стомах, […]